0
Košík

Momentálne sa vo vašom košíku nenachádzajú žiadne položky

Suplementy

Prémiové kofeínové kapsule s pomalým uvoľňovaním | MYRANGE

Tentokrát si povieme nie?o o najnovšom vylepšenom kofeínovom doplnku, ktorý sa vyzna?uje postupným uvo??ovaním. ?o vám táto vlastnos? prinesie a ako je to možné? Predstavujeme vám kofeínové kapsule z prémiovej rady MYRANGE.

O ?o ide?

Je to unikátna formula, ktorá poskytuje zdroj prírodného kofeínu, ktorý ma vlastnosti potlá?a? únavu a podpori? bdelos?. Z fitness h?adiska je to ve?mi žiadaný ú?inok, ktorý dokáže posunú? tréning na novú úrove?. Kofeín potlá?a únavu, rozširuje krvné rie?isko, spomaluje nervovú aktivitu a taktiež pôsobí na vzrušenie. Jednoducho povedané: zlepšuje koncentráciu a pozornos?. Nikdy ste kofeín neskúšali samostatne zaradi? do vášho suplementa?ného plánu? Možno nastal ten správny ?as vyskúša? tieto prémiové kofeínové kapsule s postupným uvo??ovaním.

V ?om sú tieto kapsule výnimo?né?

Príjem kofeínu z tohto produktu je postupný, takže zlepšuje vašu koncentráciu a pozornos? po dlhšiu dobu. Tým, že je príjem kofeínu postupný, nespôsobí jeho prijatie po?iato?ný šok, ktorý by bol ve?mi pravdepodobný pri prijatí 97mg kofeínu. Navyše obsahuje 227mg CLA na kapsulu a vitamín E, ktorý prispieva k ochrane buniek pred oxida?ným stresom a funguje ako antioxidant. 

Ako ho užíva??

Kofeín je prakticky vhodný pre kohoko?vek, kto potrebuje stimulova? svoju myse? a pozornos?. Nie je však vhodný pre deti, tehotné ženy a ?udí citlivých na kofeín. Tým, že obsahuje CLA a vitamín E pomáha s redukciou tuku, takže je ve?mi vhodný hlavne do diéty. Odporú?ané úžívanie sú maximálne dve kapsule denne (194mg kofeínu denne). Príklad dávkovania je napríklad jedna kapsula ráno a druhá pred tréningom, alebo obe pred tréningom. Zo zdravotného h?adiska sa neodporú?a túto dennú dávku prekra?ova?, pretože by sa mohli prejavi? nežiadúce ú?inky kofeínu (nespavos?, nervozita..).

Zdroj: Myprotein UK

Výhody/nevýhody?

Hlavnou výhodou kofeínových doplnkov je ich lepšia znášanlivos?, ako napríklad káva pred tréningom. Mne osobne káva pred tréningom spôsobuje žalúdo?né problémy, no ke? si dám tieto kapsule, nemám problém a dokonca ma to naozaj zaru?ene vždy preberie. Je to ve?mi ú?inný a prírodný predtréningový stimulant, na ktorý telo ochotne reaguje. Pre niekoho, kto nechce hne? za?a? napríklad s MYPRE, je tento doplnok viac, než vhodný. Nevýhodou je údajná závislos?, resp. odolnos? vo?i kofeínu, ktorá môže vzniknú? pri jeho pravidelnom užívaní. Tento jav by však nemal vzniknú?, ak kofeín beriete s rozumom a nie pred každým tréningom v množstve nad odporú?anou dávkou. Aj u kofeínu platí, že všetko s mierou.

Strava

Poznáte účinky kofeínu?

Pokiaľ hľadáte článok, kde sú opísané účinky kofeín, funkcie kofeínu, vplyv kofeínu na organizmus a tiež závislosti na kofeín, alebo tolerancií na kofeín tak ste tu správne.

2016-07-11 20:15:21By Andrej Preťo

 

Najnovší prémiový doplnok z rady Myrange práve prichádza a je pripravený posunúť váš tréning a koncentráciu a novú úroveň. Vyskúšajte vylepšenú formulu a pustite sa do tréningu/práce na plné obrátky. No pozor! Kofeín treba užívať s rozumom.



Myprotein.Sk

Myprotein.Sk

Spisovatel' a Expert


Chcete si objednať naše produkty? Pozrite si naše najaktuálnejšie akcie tu... Kúp Teraz