0
Košík

Momentálne sa vo vašom košíku nenachádzajú žiadne položky

Suplementy

Proteíny | Ktorý zvoliť | Impact Native Whey 95 | Total Protein

Takmer každý kto cvi?í a venuje sa tomu najlepšie ako vie, zah??a do svojej stravy doplnky výživy. Je to cesta menšieho odporu, ke?že vieme, že môžu prís? chvíle, kedy sa jednoducho hne? kuracie prsia spravi? nedajú. Práve v tejto chvíli nastupuje proteínový prášok, ako jedna zo záchran na doplnenie bielkovín. Dop??anie bielkovín ?i už v reduk?nom režime, alebo v naberacej fáze je nesmierne dôležité a prináša so sebou množstvo prínosov pre naše napredovanie. Jednou z možností ako to spravi? je zakúpi? si proteín. O tom, aký proteín je vhodný, kvalitný a aké benefity ktorý prináša, si povieme práve v dnešnom ?lánku, kde sa názorne zameriame na dva z našich produktov, ktoré sme vám chceli predstavi?.

Obr.?. 1

Zdroje bielkoviny v proteínoch

Proteín môže ma? za základ bu? živo?íšne, alebo rastlinné bielkoviny, poprípade ich kombináciu. Rastlinné zdroje sú odporú?ané predovšetkým pre vegánov a ?udí trpiacich rôznymi alergiami, ktoré im znemož?ujú bra? napríklad srvátkový proteín.  Tieto dva zdroje nesú so sebou zásadné rozdiely v aminokyselinovom profile a špecifickom vstrebávaní.

Benefity užívania proteínov

 • budovanie svalovej hmoty tým, že udržujú telo v anabolickom stave
 • dostatok bielkovín zabezpe?í stavebné látky pre tvorbu rastového hormónu
 • udržiavanie správneho pH krvi
 • zabezpe?ujú silný imunitný systém
 • zrýchlenie metabolizmu (nedostatok bielkovín s?ažuje telu tvorbu energie z tukových zásob).
 • znižovanie hladiny inzulínu v krvi, ?o zabezpe?í správnu reguláciu energie

Druhy proteínov

 • srvátkové
 • vaje?né
 • hovädzie
 • mlie?ne
 • sójové
 • ryžové
 • konopné
 • hráškové

Trh ponúka mnoho druhov proteínov, takže je celkom problém si z nich vybra? najkvalitnejší, v?aka ktorému dosiahneme požadované výsledky. Netreba však zabúda?, že nielen v?aka proteínom, ale aj v?aka iným faktorom sa naše telo rozvíja. Pri nedostato?nej výžive, chabom tréningu a slabej regenerácií vám žia?, ani ten najdrahší proteínový prášok ve?mi nepomôže.

Srvátkový

Obr.?. 2

Srvátka sa považuje za najkvalitnejší zdroj bielkoviny. Srvátka sa vstrebáva rýchlejšie než iné formy proteínu, ?o znamená, že tiež zvyšuje syntézu svalových bielkovín. Rozlišujeme nieko?ko druhov, konkrétne koncentrát, izolát a hydrolyzát. Ak nemáte práve prísnu diétu, odporú?ame ten prvý. V opa?nom prípade je vhodné zvoli? jeden z tých ?alších dvoch. Všetky tieto proteíny sa ve?mi dobre vstrebávajú, sú ú?inné a navyše aj chutné. Myprotein ponúka mnoho príchutí, takže si každý vyberie ten svoj. Odporú?ame aj ženám a mladým cvi?encom, lebo výhodou je tiež cena. Nevýhodou je, že nie každý ho znáša, pretože obsahuje laktózu (izoláty menej).

Vaje?ný

Obr.?. 3

Vaje?ný proteín má zo všetkých najlepšiu využite?nos? pre ?udský organizmus. Je vhodný pre silových športovcov, ale aj pre ?udí s alergiou na lepok ?i laktózu. Má vysoký obsah esenciálnych aminokyselín, bcaa a kyseliny glutámovej. Zabezpe?uje dlhodobý prísun aminokyselín, ?o spôsobuje anabolický efekt. Nevýhodou je horšia chu?, rozpustnos? a u niekoho môžu spôsobi? nadúvanie.

Hovädzí

Obr.?. 4

Je to ve?mi žiadaný proteín najmä mužmi, no aj ?u?mi trpiacimi celiakiou a znášanlivos?ou laktózy. V hovädzom izoláte sú zachované všetky látky hovädzieho mäsa, vrátane vitamínov a minerálov, ke?že je vyrobený z hovädzieho mäsa. Neobsahuje tuk a cukor, takže je mimoriadne vhodný do diéty. Nevýhodou je ur?ite chu? a nižšia biologická hodnota mäsa, oproti srvátkovému a vaje?nému proteínu.

Mlie?ny

Obr.?. 5

Medzi najkvalitnejší proteín s postupným uvo??ovaním patrí práve Micelárny kazeín. Je výborne strávite?ný s vysokým využitím bielkovín pre svalové bunky. V?aka jeho postupnému a dlhodobému vstrebávaniu aminokyselín (viac ako 7 hodín) je vhodný pred spaním, alebo pri nízkom príjme bielkovín cez de?, pri?om sa týmto minimalizuje katabolický ú?inok po telesnom za?ažení (odbúravanie svalovej hmoty). Okrem Micelárneho kazeínu máme aj Kazeinát vápenatý, ktorý má podobné ú?inky. Vhodné sú pre všetkých aktívnych ?udí, ktorí sa snažia pribra? svalovú hmotu a zregenerova? organizmus, taktiež pre ženy v reduk?ných diétach. Majú ve?kú výhodu v krémovej konzistencií, ktorá na ve?er pekne zasýti a obsahujú nízke percento laktózy. Nevýhodou môže by? jedine táto konzistencia a chu?, ktorá nie každému vyhovuje, avšak dá sa vyrieši? pridaním vä?šieho množstva vody.

Sójový

Obr.?. 6

Po sójových proteínoch ?asto siahajú ?udia s neznášanlivos?ou lepku a laktózy. Je vyrábaný zo sójovej múky, takže je to rastlinná bielkovina. Obsahuje ve?ké množstvo aminokyselín a pôsobí proti rakovine. Má ve?mi dobrú cenu, avšak nevýhodou môže by? horšia rozpustnos? a chu?. Pod?a mnohých štúdií nie je vhodný na dlhodobé úžívanie, pretože má estrogénne ú?inky.

Ryžový

Obr.?. 7

Ryžový proteín je zložením taktiež vhodný pre ?udí s celiakiou a intoleranciou laktózy, ke?že je rastlinný. Jeho miesto si nájdu aj ženy a športovci, ktorí sa snažia ži? zdravšie a nezakys?ova? organizmus. Jeho zloženie aminokyselín je porovnate?né so srvátkovým proteínom a omnoho lepšie, ako v sójovom proteíne. Je rýchlo vstrebate?ný, takže je vhodný ihne? po tréningu. Je vyrobený filtrovaním hnedej ryže pri nízkej teplote. Výhodou je dobrá cena, aminokyselinový profil, avšak niekomu nemusí vyhovova? chu?.

Konopný

Obr.?. 8

Konopný proteín je považovaný za najlepší z rastlinných proteínov, lebo je bohatý na omega 3 mastné kyeliny, všetky esenciálne aminokyseliny, antioxidanty a vlákninu. Jeho ve?kou prednos?ou je detoxika?ný ú?inok. Právom je porovnávaný so srvátkovým proteínom. Vyrába sa z konopných semienok a má výbornú strávite?nos?. Nevýhodou je horšia chu? a nižší obsah bielkovín.

Hráškový

Obr.?. 9

Hrachový proteín tiež patrí do rady rastlinných zdrojov bielkovín, ke?že je vyrobený zo žltého hrachu. Obsahuje vysoké množstvo bielkovín a ve?mi malé percento tuku. Je trávený skôr pomalšie, ?o ho zara?uje medzi “kazeín” v rastlinných zdrojoch. Ide o najlacnejší zdroj rastlinnej bielkoviny, ?o mu ale nijako neuberá na ú?innosti a kvalite. Je potrebné si však zvyknú? na jeho chu? a konzistenciu.

Impact Native Whey 95

Obr.?. 10

Prvým perfektným proteínom, ktorý sme vám chceli odporu?i? je Whey 95. Je to prvotriedny srvátkový izolát pochádzajúci priamo z mlieka a obsahuje masívnych 95% bielkovín. Unikátny výrobný proces Native Whey zah??a extrakciu proteínov priamo z mlieka pomocou membránovej technológie pri nízkej teplote (mikrofiltrácia a ultrafiltrácia). Tento proces zabezpe?uje viac bioaktívny srvátkový proteín, ktorý umož?uje vášmu telu, aby využívalo cenné svalové bielkoviny. Nízkoteplotný proces odstra?uje kazeín a tuk pre najviac biologicky aktívny srvátkový proteín. Je odporú?aný najmä do diétneho režimu pre ?udí, ktorí si naozaj cenia kvalitu. Je k dispozícií v chutnej vanilkovej, jemnej ?okoládovej príchuti a aj v neochutenej verzií. Pozrite si jeho neuverite?né nutri?né hodnoty.

Total Protein

Obr.?. 11

Druhým typom pre vás je tento proteín. Total Protein je prelomový doplnok navrhnutý tak, aby svojim užívate?om ponúkol jedine?né množstvo bielkovín po celý de?. Total Protein poskytuje jedine?nú proteínovú zmes pomalých, stredných a rýchlo vstrebávajúcich bielkovín. Je ideálny pre každodenné použitie, aby bol zaistený príjem kvalitných bielkovín, ktoré potrebujete na regeneráciu a rast svalov. Total Protein taktiež obsahuje 4 g glutamínových peptidov a 1,5 g ?anového semena v jednej porcii. Je vhodný pre každého užívate?a, ktorý chce zvýši? denný príjem bielkovín kedyko?vek po?as d?a. Vyzna?uje sa úžasnou chu?ou, konzistenciou a je vyrábaný v ob?úbených príchutiach, ako jahodová smotana, jemná ?okoláda, vanilka, banán a je k dispozícií aj v neochutenej verzií.

Záver

Sná? sme vám pomohli s rozhodovaním a u?ah?ili výber proteínového doplnku. Vybra? si ten svoj, ktorý vyhovuje vašim potrebám ur?ite nie je jednoduché. Pokia? netrpíte celiakiou, intoleranciou a nie ste vegánsky typ, odporú?ame srvátkový proteín, ktorý je najob?úbnejší a ve?mi úspešný. Ak ste však znevýhodnený, doprajte si iný druh, ktorý taktiež sp??a všetky najvyššie kritériá pre kvalitný doplnok výživy. Všetky proteíny od zna?ky Myprotein vám pomôžu dosiahnu? vytúžené ciele, ak budete dôsledný a vytrvalý!

Obr.?. 12

Prekvapivo málo ľudí sa zaujíma, či berie vhodný proteín, ktorý spĺňa jeho požiadavky. Ak sa ešte len chystáte nejaký si zaobstarať, mali by ste si prečítať, pre koho je daný proteín vlastne vhodný. Vyberte si z najpredávanejších proteínov a dosiahnite svoje ciele s našimi doplnkami výživy! Pomôžeme vám s výberom a poradíme, keď si nebudete úplne istý.


Obr.č. 1 @myproteinsk

Obr.č. 2 @myproteindk

Obr.č. 3 @atlas_supplement_supplies

Obr.č. 4 @galletti_luca

Obr.č. 5 @sabinacrisan

Obr.č. 6 @amylouulifts_ox

Obr.č. 7 @kittygettingfit

Obr.č. 8 @eattrainlive_pt

Obr.č. 9 @sianlacey
Obr.č. 10 @sara.silipo
Obr.č. 11 @ifbbpro.hyunjin_kim1212
Obr.č. 12 @myproteinsk
Hero image vlastná tvorba
Featured image @myproteinsk


Myprotein.Sk

Myprotein.Sk

Spisovatel' a Expert


Chcete si objednať naše produkty? Pozrite si naše najaktuálnejšie akcie tu... Kúp Teraz