ZĽAVA TAKMER NA VŠETKO 45%* | POUŽITE KÓD: IWSK
DARČEKY K NÁKUPU OD 55€ A 75€

PODMIENKY & PRÁVA

Tieto zmluvné podmienky („Podmienky“) upravujú používanie webovej stránky www.myprotein.sk („Webová lokalita“) používateľmi („vy“ alebo „vaša“) a ich vzťah s:

a. THG Nutrition Limited (obchodujúca ako Myprotein), spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese pod registračným číslom 13400484, ktorej sídlo je na Icon 1 7-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham, United Kingdom, WA15 0AF; alebo

b. Ak sa váš nákup uskutoční v eurách (EUR) a platba sa uskutoční pomocou debetnej karty a/alebo kreditnej karty a/alebo karty American Express, prostredníctvom spoločnosti THG Nutrition Poland S.P Z.o.o, ktorej registrovaná adresa je Magazynowa 1 Street, 55-040, Magnice, Poland

(„my“, „náš“ alebo „nás“)

Pozorne si prečítajte obchodné podmienky, pretože ovplyvňujú vaše zákonné práva a povinnosti. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami a ustanoveniami, nevstupujte na web ani ho nepoužívajte. Objednávkou nášho tovaru alebo služieb súhlasíte s dodržiavaním týchto obchodných podmienok. Odporúča sa vytlačiť si kópiu týchto zmluvných podmienok, aby ste ich mali poruke.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.


1. SÚHLAS

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že ste viazaní týmito podmienkami a udeľujete svoj súhlas k prenosu informácií (vrátane aktualizovaných informácií) aby sme získali informácie od strán tretích, vrátane, ale nevýlučne, čísel vašich debetných a kreditných kariet či úverovej správy na overenie vašej identity, k overeniu kreditnej karty, k získaniu počiatočnej autorizácie kreditnej karty a k autorizácii jednotlivých nákupných transakcií.


2. ZMENY

Vyhradzujeme si právo:

 • Príležitostne tieto Podmienky aktualizovať, pričom o všetkých zmenách budete informovaní prostredníctvom vhodného oznámenia zverejneného na našej stránke. Vašou zodpovednosťou je oboznámiť sa s takýmito zmenami. Zmeny sa budú týkať použitia stránky po uverejnení tohto oznámenia. Nepoužívajte stránku, ak nesúhlasíte s novými Podmienkami. Ak budete naďalej používať stránku potom, keď zmeny nadobudnú účinnosť, bude to znamenať váš súhlas s tým, že ste novými podmienkami viazaný;
 • Upraviť alebo stiahnuť, dočasne alebo trvalo, túto stránku a obsiahnuté v nej materiály (alebo ich časť), bez toho aby sme vás o tom vopred informovali, pričom potvrdzujete, že nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za zmeny alebo stiahnutie stránky alebo jej obsahu; a tiež
 • Kedykoľvek deaktivovať identifikačný kód alebo heslo používateľa poskytnuté nami, nech už zvolenej užívateľom či priradené nami, ak podľa nášho názoru nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok.

3. REGISTRÁCIA

Používaním tejto stránky ručíte za to, že:

 • Máte schopnosť uzatvárať právne záväzné zmluvy;
 • Ste starší ako 18 rokov;
 • Osobné údaje, o ktoré ste žiadaní počas registrácie, sú správne, presné, aktuálne, a úplné vo všetkých ohľadoch; a tiež, že nevydávate sa za nikoho iného, osobu či subjekt.
 • O akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov nás budete okamžite informovať emailom alebo telefonicky:

customer.experience@thehutgroup.com


*Toto číslo je pre náš medzinárodný zákaznícky servis v Anglicku. Pri spojení s operátorom si, prosím vyžiadajte slovensky alebo český hovoriacu osobu. Pracovná doba je od Pon - Pia od 9:00 - 18:00.


4. ZÁSADY PRE OCHRANU SÚKROMIA

S všetkými vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s prísne dôvernými a budeme ich používať iba v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia. Okrem toho budeme spracovávať informácie o vás v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia. Používaním našej stránky naznačujete, že súhlasíte s takým spracovávaním a ručíte, že všetky poskytnuté vami údaje sú správne.


Keď nakupujete na našej stránke budeme vás žiadať o zadanie osobných údajov, napríklad mená, emailové adresy, fakturačné adresy, adresy pre dodanie tovaru, číslo kreditnej karty alebo iné informácie tykajúce sa platby, aby sme vás mohli identifikovať. Potvrdzujeme, že informácie budú nami uchovávané v súlade s registráciou, ktorú máme v Data Commissioner 's office (britský úrad pre ochranu osobných údajov).


5. OCHRANA VÁŠHO SÚKROMIA

Aby sme zaistili, že vaša kreditná, debetná, alebo charge karta nie je použitá bez vášho vedomia overíme si vaše meno, adresu a ostatné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli počas objednávania. K overeniu bude použitá vhodná databáza poskytnutá tretími stranami.


Riziko podvodných aktivít na internete berieme veľmi vážne. Kvôli rastúcemu objemu podvodných transakcií vykonaných platobnými kartami vynaložíme všetko úsilie, aby sme zaistili, že všetky objednávky prešli prísnou kontrolou pomocou už poskytnutých informácií. Je možné, že vás budeme kontaktovať, aby sme vykonali dodatočnú bezpečnostnú kontrolu. Žiadame vás, aby ste nám túto kontrolu umožnili. Netolerujeme podvodné transakcie. Takéto transakcie budú ohlásené príslušným orgánom.


Akceptáciou týchto Podmienok vyjadrujete svoj súhlas s týmito kontrolami. Počas vykonávania takýchto kontrol poskytnuté vami osobné údaje môžu byť sprístupnené registrovanej ratingovej agentúre, ktorá môže takúto informáciu uložiť do svojich záznamov. Uisťujeme vás, že účelom je len potvrdenie vašej identity, že nie je preverovaná vaša kredibilita, a že vaše úverové hodnotenia zostanú bez zmeny. Zo všetkými informáciami, ktoré poskytnete, budeme zaobchádzať dôverne a iba v súlade s Data Protection Act (britský zákon o ochrane údajov) z 1998.


6. DODRŽIAVANIE PODMIENOK

Stránka smie byť použitá len pre zákonom povolené účely a tiež iba spôsobom, ktorý je zákonom povolený. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa stránky a jej použitia. Súhlasíte, že nebudete:

 • Nahrávať alebo prehrávať cez stránku žiadne počítačové vírusy, Trójske kone, červy, logické bomby ani nič iné, čo má za účel zasahovať do normálnej prevádzky počítača, v tejto prevádzke prekážať, alebo ho prerušovať;
 • Nahrávať alebo prehrávať cez stránku žiadne materiály, ktoré sú hanlivé, urážlivé alebo majú vulgárny charakter;
 • Snažiť si získať neoprávnený prístup k našej stránke, k serveru, na ktorom je umiestnená naša stránka, ani k žiadnemu serveru, počítaču, ani databáze pripnutej do naše siete. Nesmiete útočiť na našu stránku útokom odmietnutia služby alebo distribuovaným útokom odmietnutia služby.

Porušenie tohto predpisu je trestný čin podľa Computer Misuse Act z roku 1990 (britský zákon o zneužití počítačov). Akékoľvek takéto prípady budeme oznamovať zodpovedným orgánom presadzovania práva. S tými orgánmi budeme spolupracovať aj tým, že odhalíme vašu identitu. V prípade takéhoto porušenia vaše právo na používanie našej stránky okamžite zaniká.


Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené distribuovaným útokom odmietnutia služby, vírusmi ani iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý vo výsledku vášho používania našej stránky alebo sťahovania materiálov, ktoré sú na nej alebo na stránke, ktorá k nám linkuje, mohol infikovať vaše počítačové zariadenie, počítačové programy, údaje alebo iné vyhradené materiály.


7. LINKY OD TRETÍCH OSÔB

Ako výhodu pre našich zákazníkov stránka môže obsahovať linky do iných stránok alebo materiálov, nad ktorými nemáme kontrolu. Chceli by sme vás upozorniť, že obsah týchto stránok alebo materiálov nepreverujeme, neschvaľujeme, ani zaň nenesieme zodpovednosť. Nenesieme zodpovednosť za ich opatrenia na ochranu súkromia ani ich obsah, ani tiež za žiadne škody, straty, či urážky, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť v súvislosti s takými reklamami, obsahmi, výrobkami, materiálmi alebo službami, ktoré sú sprístupnené takýmito vonkajšími stránkami či zdrojmi , ani v následku používania takých reklám, obsahov, produktov, materiálov alebo služieb, či spoliehania sa na ne.


8. OBJEDNÁVKY

Realizácia všetkých objednávok záleží na ich prijatí a dostupnosti tovaru. Pokiaľ objednaný tovar nie je dostupný, budete informovaný emailom (alebo inými prostriedkami, ak ste emailovú adresu neuviedli) a budete mať možnosť stornovať objednávku alebo počkať, až tovar bude zase na sklade.


Všetky vaše objednávky budeme chápať ako ponuku nákupu našich služieb alebo tovaru. Máme právo takúto ponuku kedykoľvek odmietnuť. Uznávate, že automatické potvrdenie objednávky, aké môžete od nás obdŕžať, nie je totožné s prijatím vašej ponuky nákupu propagovaných na stránke tovarov alebo služieb. K uzatvoreniu zmluvy medzi nami a vami dochádza v okamihu, keď (i) bude vaša kreditná alebo debetná karta alebo účet PayPal zaťažený, alebo (ii) v okamihu odoslania tovaru alebo začiatku poskytovania služieb, podľa toho, čo nastane neskôr, a v ktorom okamihu vám pošleme emailom správu s potvrdením uzatvorenia zmluvy ('Dispatch Confirmation'). Zmluva sa bude vzťahovať iba na tovar a služby, ktorých odoslanie sme potvrdili v Dispatch Confirmation. Nebudeme zaviazaní dodať žiadny iný tovar alebo služby, ktoré mohli byť súčasťou vašej objednávky, pokiaľ ich odoslanie nepotvrdíme v oddelenej Dispatch Confirmation.


S náležitou starostlivosťou zaistíme - pokiaľ to záleží na nás - bezpečie údajov týkajúcich sa objednávky a platby. Však ak sme sa nedopustili nedbanlivosti nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžete utrpieť v prípade, že by nejaká tretia osoba získala neoprávnený prístup k údajom, ktoré ste uviedli, keď ste používali stránku alebo objednávali.


Produkty predávané na stránke nie sú určené k opätovnému predaju ani k distribúcii. Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku alebo pozastaviť váš účet ak máme podozrenie, že dochádza k porušeniu tohto ustanovenia.


Preberáte riziko za tovar v okamihu, v ktorom je dodané na adresu dodávky, ktorú ste uviedli pri objednávke. Nenesieme žiadnu zodpovednosť v prípade, že ste uviedli nesprávnu adresu dodávky alebo nevyzdvihli tovar na uvedenej adrese.


9. PRÁVO NA ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Ak ste kúpili tovar alebo služby ako spotrebiteľ (inak povedané pre osobné použitie na rozdiel od nákupu pre účel podnikania), upovedomujeme vás, že smiete zrušiť každú uzavretú zmluvu s nami počas 14 dní po doručení tovaru alebo služieb.


Ak sa rozhodnete počas tejto doby zmluvu zrušiť, prosím pozrite si naše Podmienky vrátenia tovaru, kde nájdete bližšie informácie, ako postupovať.


10. CENA A PLATBA

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH (v príslušných prípadoch) podľa súčasných sadzieb a sú správne v okamihu jej vloženia do systému. Vyhradzujeme si pretože právo meniť ceny kedykoľvek bez toho aby sme vás o tom informovali (výnimkou je, že žiadne zmeny sa nebudú týkať objednávok, ohľadom ktorých sme vám už poslali Dispatch Confirmation).


Ak vaša adresa pre dodanie tovaru je v Spojenom Kráľovstve neplatíte žiadne iné dane. Ak vaša adresa pre dodanie tovaru je mimo Spojené Kráľovstvo je možné, že budú platné dovozné clá a dane (vrátane DPH) vyberané v okamihu, v ktorom dodávka dorazí do cieľovej krajiny. Všetky takéto ďalšie poplatky musíte uhradiť vy. Upozorňujeme, že v colnej praxi a politike existujú medzi jednotlivými krajinami značné rozdiely. Odporúčame, aby ste kontaktovali váš príslušný colný úrad pre viac informácií.


Platiť možno pomocou najčastejšie používaných kreditných a debetných kariet, alebo pomocou účtu PayPal. Platba bude odpísaná a vyplatená z vášho účtu pred tým, než vám odošleme tovar alebo poskytneme služby.


V málo pravdepodobnom prípade, že uvedená cena je chybná aj že túto okolnosť zistíme pred tým, než prijmeme vašu objednávku v súlade s bodom číslo 9, nie sme nútení k tomu, aby sme vám predali tovar za uvedenú cenu. Vždy sa snažíme zabezpečiť, že ceny tovaru na našej stránke sú správne, ale zriedka môže dôjsť ku skutočným omylom. Ak zistíme, že cena objednaného tovaru nie je platná dáme vám vedieť čo najrýchlejšie. Budete mať možnosť znovu potvrdiť objednávku za správnu cenu alebo ju zrušiť. V prípade, že ste objednávku zrušili a skôr zaplatili za tovar (ktoré sme vám však ešte nedodali), vrátime vám plnú sumu.


Potvrdzujete, že kreditná karta, debetná karta alebo Paypal účet, ktorý ste použili patrí Vám. Všetci držitelia kreditných / debetných kariet podliehajú kontrolám o overení a schváleniu vydavateľom karty. Ak vydavateľ vašej platobnej karty odmietne, alebo z akéhokoľvek dôvodu nepovolí platbu, nenesieme zodpovednosť za omeškanie, či nedodanie tovaru.


Ak Vaša platba debetnou alebo kreditnou kartou nebola z akéhokoľvek dôvodu úspešne dokončená, vyhradzujeme si právo pokúsiť sa platbu vykonať znovu. Aspoň 48 hodín vopred pred opakovaným pokusom o vykonanie platby Vám poskytneme upozornenie prostredníctvom emailu, ktorý ste nám poskytli pri objednávke. Ak nechcete, aby sme vykonali pokus o platbu, musíte zrušiť Vašu objednávku do 48 hodín od prijatia tohto emailu.


Dovoľujeme vám použitie zľavových kódov striktne v súlade s podmienkami ich vydania, ktorého podmienky môžu zahŕňať okrem iného zásady týkajúce sa vašej spôsobilosti použiť tieto kódy a maximálnej hodnoty objednávky. Prosíme zoznámte sa s týmito podmienkami pred tým, než si niečo objednáte, pretože si vyhradzujeme právo odmietnuť alebo zrušiť objednávku, ktorá nie je v súlade s tými podmienkami, dokonca aj keby vaša kreditná alebo debetná karta už bola zaťažená. V prípade, že existuje rozdiel medzi podmienkami vydania zľavových kódov a týmito podmienkami, prednosť budú mať podmienky vydania zľavových kódov. Kópiu podmienok vydania zľavových kódov vám môže poskytnúť naša služba zákazníkom, emailom alebo telefonicky:


e-mail address: customer.experience@thehutgroup.com


*Toto číslo je pre náš medzinárodný zákaznícky servis v Anglicku. Pri spojení s operátorom si, prosím vyžiadajte slovensky alebo český hovoriacu osobu. Pracovná doba je od Pon - Pia od 9:00 - 18:00.


11. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Obsah stránky je chránený autorským právom, ochrannými známkami, právom ochrany databáz, a ďalšími právami duševného vlastníctva. Uznávate, že obsah dodaný ako súčasť stránky zostane s nami, alebo s poskytovateľmi licencie.


Smiete na obrazovke počítača vyhľadávať a zobrazovať obsah stránky, uložiť tento obsah v elektronickej forme na disku (ale nie na serveri ani žiadnej inej pamäťovej jednotke pripojenej do siete) alebo vytlačiť raz kópiu takéhoto obsahu pre osobné, nekomerčné účely, pokiaľ všetky upozornenia o ochrane autorských a vlastníckych práv sú zachované. Nesmiete žiadnym iným spôsobom reprodukovať, upravovať, kopírovať, distribuovať alebo používať na komerčné účely žiadne materiály alebo obsahy na našej stránke.


12. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Dodávka tovaru

 • (a) S výhradou bodu 14 (b), ak porušíme tieto Podmienky, nesieme voči vám zodpovednosť iba za škody vzniknuté v dôsledku porušenia Podmienok (vrátane zmluvy, deliktu (v tom tiež nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti a ostatných), ktoré sú predvídateľným následkom porušenia Podmienok.
 • (b) Nič v týchto Podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za:
 • (i) smrť alebo úraz osoby spôsobený našou nedbalosťou;
 • (ii) podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie;
 • (iii) akékoľvek porušenie povinností, ktoré vyplývajú z oddielov 12 Sale of Goods Act 1979 (britského zákona o predaji tovaru) alebo oddielov 2 Supply of Goods and Services Act 1982 (britského zákona o dodávanie tovarov a služieb);
 • (iv) chybné výrobky podľa Consumer Protection Act 1987 (britský zákon o ochrane spotrebiteľa); alebo
 • (v) akékoľvek úmyselné porušenie týchto podmienok, ktoré by vás oprávňovalo odstúpiť od zmluvy; alebo
 • (vi) všetky ďalšie záležitosti, v prípade ktorých vylúčenie alebo pokus o vylúčenie zodpovednosti by bol nezákonný.

Použitie stránky

Naša webová stránka je poskytovaná vo forme 'ako je' bez akéhokoľvek vyhlásenia a schválenia. Ohľadom stránky a jej použitia sa zriekame akýchkoľvek výslovných aj predpokladaných záruk. Uznávate, že nemôžeme zaručiť bezpečie a súkromie stránky a všetkých vami zadaných údajov a nenesieme za to zodpovednosť. Nesiete tiež riziko spojené s použitím internetu.


Hoci sa snažíme zabezpečiť, že materiál uvedený na stránke je správny, dôveryhodný a kvalitný, nemôžeme prevziať zodpovednosť, ak to tak nie je. Nenesieme zodpovednosť za žiadne chyby ani opomenutia ani za výsledky dosiahnuté použitím takých informácií, ani za technické problémy, aké môžete zaznamenať počas používania stránky. Ak sa dozvieme o akýchkoľvek problémoch na stránke pokúsime sa ich vyriešiť tak rýchlo, ako možno primerane očakávať.


Zbavujeme sa zodpovednosti najmä spojenej s:

 • nezlučiteľnosť stránky s akoukoľvek časťou vášho zariadenia, softvéru či telekomunikačného spojenia;
 • technickými problémami vrátane chýb a prerušenia fungovania stránky;
 • nespôsobilosť, nespoľahlivosť, a nepresnosti stránky; a
 • tým, že stránka nespĺňa vaše požiadavky.

V najväčšom možnom rozsahu, aký dovoľujú platné právne predpisy, súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovední voči vám ani žiadnej tretej stráne za akékoľvek následné alebo vedľajšie škody (oba tieto pojmy zahŕňajú, bez obmedzenia, čisté ekonomické straty, ušlý zisk, stratu obchodných príležitostí, stratu predpokladaných úspor, zbytočné výdavky, stratu súkromia a stratu údajov), alebo akékoľvek iné nepriame a osobitné škody a represívnu náhradu škody, ktorá vyplýva z používania stránky alebo je s ňou spojená.


13. ODDELITEĽNOSŤ

Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok považované za nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevynútiteľné, bude takéto ustanovenie považované za oddelené od ostatných podmienok používania a nebude mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení.


14. ZRIEKNUTIE SA

Žiadne zrieknutie sa z našej strany nebude chápané ako zrieknutie sa žiadneho predchádzajúceho ani nasledujúceho nedodržania akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok.


15. CELÁ DOHODA

Tieto podmienky predstavujú celý základ akejkoľvek dohody dosiahnutej medzi vami a nami.


16. SÚDNA PRÁVOMOC

Tieto podmienky sa budú riadiť a budú vykladané v súlade s anglickými zákonmi a budú podriadené výhradnej jurisdikcii anglických súdov.


17. MYPROTEIN CENOVÝ PREKONÁVAČ

1. Musí ísť o produkty rovnakej kvality a zloženia

2. Musia byť v SK

3. Musíme mať možnosť overiť ponuku

4. Tovar musí byť skladom a pripravený k odosielaniu v rovnaký deň za nižšiu cenu. Cenový Prekonávač nebude používaný pre predobjednávky a vypredaný tovar

5. Výrobok musí byť nový, nesmie byť z výpredaja, jeho cena nesmie byť znížená kvôli poškodeniu alebo kvôli tomu, že sa prekročí dátum spotreby

6. Iné kupóny a zľavové kódy nesmú byť použité pri porovnávaní cien

7. Cenový prekonávač nemá spätnú platnosť a musí byť uplatnený PRED tým, ako si objednáte od nás výrobok

8. Vyhradzujeme si právo vylúčiť 'zvláštne ponuky'

9. Cenový prekonávač môže byť použitý len pre jednotlivé produkty a nie pre kombináciu výrobkov

10. Spoločnosť, ktorá ponúka lacnejší výrobok, sa musí v danom okamihu zaoberať obchodnou činnosťou aspoň šesť mesiacov a mať schopnosť prijímať platby online. Inak to bude záležať na našom rozhodnutí.

11. Výrobok musí byť 'like-for-like', pokiaľ ide o množstvo, chuť a kvalitu. Porovnanie pomerným dielom záleží od nášho rozhodnutia

12. Vyhradzujeme si právo nepoužiť cenový prekonávač v prípade, že podľa nás nejde o porovnateľné výrobky a že porovnanie nie je primerané

13. Vyhradzujeme si právo túto službu kedykoľvek stiahnuť bez predchádzajúceho oznámenia

14. Nemôžeme použiť cenový prekonávač v prípade výrobkov Myprotein od dodávateľa ako tretej osobe

15. Naše rozhodnutie bude konečné


18. RECENZIE

Ak nám predložíte recenziu znamená to, že nám udeľujete nevýhradné, bezplatné, časovo neobmedzené, a neodvolateľné právo používať, reprodukovať, vykonávať úpravy, prispôsobovať, publikovať, prekladať, tvoriť diela odvodené, distribuovať a na celom svete uvádzať obsah vo všetkých médiách. Budeme mať právo licenciu prevádzať na tretie osoby v plnom rozsahu.


Udeľujete Myprotein a držiteľom sub-licencie právo používať meno, ktoré ste uviedli spolu s obsahom, ak to budú považovať za potrebné.


Súhlasíte s tým, že sa vzdávate svojho práva byť identifikovaný ako autor takéhoto obsahu a práva vzniesť námietky proti používaniu obsahu hanlivým spôsobom.


Súhlasíte s tým, že na žiadosť Myprotein vykonáte všetky ďalšie úkony potrebné na doplnenie práv uvedených vyššie, ktoré ste poskytli Myprotein, vrátane vydania listín a dokumentov.


Prehlasujete a ručíte, že vlastníte alebo inak kontrolujete všetky práva týkajúce sa zverejneného obsahu, a tiež, že v okamihu odovzdania materiálu Myprotein:


Obsah a materiál sú presné

Použitie poskytnutého vami obsahu a materiálov neporušuje žiadnu príslušnú smernicu Myprotein a nespôsobí škodu žiadnym osobám či subjektom (vrátane toho, že obsah a materiál nie je hanlivý). Súhlasíte s tým, že nahradíte Myprotein škody za nároky tretích strán voči Myprotein, ktorého nároky vyplývajú z porušenia alebo súvisia s porušením akejkoľvek z tých záruk.


19. VŠETKY SÚŤAŽE

Výhercovia súťaží budú informovaní emailom.


Vyhradzujeme si právo meniť tieto podmienky bez upozornenia čas od času.


Tieto pravidlá budú začlenené do každej súťaže s výnimkou tých, v ktorých špecifické inštrukcie uvádzajú inak.


Zapojením sa do súťaže budeme účastníkov považovať za oboznámených s týmito podmienkami, že ich prečítali, porozumeli a zároveň sú nimi viazaní. Všetky naše konečné rozhodnutia budú záväzné a nebudú zapojené žiadne korešpondencie.


Každá osoba, ktorá je zamestnancom alebo blízkym rodinným príslušníkom zamestnanca ktorejkoľvek spoločnosti The Hut Group alebo akejkoľvek inej osoby , ktorá je priamo spojená s organizáciou akejkoľvek konkrétnej súťaže, nie je oprávnená sa jej zúčastniť.


Súťaže sú otvorené iba pre obyvateľov Spojeného kráľovstva (okrem Severného Írska)


Všetci účastníci musia byť vo veku 18 rokov alebo viac, pokiaľ nie je stanovené alebo naznačené iné vekové obmedzenie. Účastníci by mali, ak majú menej ako 18 rokov, získať vopred povolenie od svojich rodičov alebo opatrovníkov.


Všetky prihlášky musia byť doručené do dňa uzatvorenia uvedeného v súťaži. Odpovede sa zadajú pri podaní. Za akékoľvek odpovede, ktoré sú nesprávne usmernené, stratené z technických alebo iných dôvodov alebo prijaté po uzávierke, nenesieme zodpovednosť.


Vyhradzujeme si absolútne právo bez predchádzajúceho upozornenia diskvalifikovať účasť, či akékoľvek vstupy do akejkoľvek súťaže, o ktorých sa domnievame, že boli použité nesprávne technické prostriedky pre vstup a / alebo sa domnievame, že boli vykonané za účelom podvodu.


Účastníci sú zodpovední za náklady spojené s prístupom do počítačových sietí.


Nezodpovedáme a neberieme žiadnu zodpovednosť za: (i) akúkoľvek chybu víťaza alebo iného účastníka v súlade s týmito podmienkami; (ii) akékoľvek narušenie, oneskorenie alebo nesprávne smerovanie prihlášok, alebo (iii) akékoľvek poruchy servera, systému alebo siete, ich nesprávne fungovanie alebo nedostupnosť.


Budeme propagátorom všetkých súťaží podliehajúcich týmto podmienkam, pokiaľ nie je uvedené inak.


Ceny


Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je ohlásená cena k dispozícii, vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia nahradiť podobnú cenu ekvivalentnej alebo vyššej hodnoty.


Na jednu domácnosť bude udelená iba jedna cena.


Neexistuje žiadna hotovosť alebo iná alternatíva k ponúkanej cene a ceny nie sú prenosné.


Oznámenia


Meno víťaza sa vyberie náhodne po dátume uzatvorenia súťaže zo všetkých prijatých správnych odpovedí.


Víťaz ceny bude ohlásený do 28 dní od vyžrebovania víťaza.


Všetky ceny budú udelené do 28 dní.


Ak víťaz súťaže nie je schopný prevziať cenu z akéhokoľvek dôvodu, alebo ak víťaza nie je možné notifikovať po vynaložení primeraného úsilia, môžeme s cenou zaobchádzať podľa vlastného uváženia bez zodpovednosti za naše konanie voči víťazovi.


Pre každú súťaž bude udelená iba jedna cena pre účastníka / e-mailovú adresu. Mená víťazov budú k dispozícii na požiadanie.


Mená víťazov môžu byť zverejnené na našej webovej stránke a / alebo na stránkach ako Facebook, Twitter alebo inej platforme sociálnych médií.


Uplatnenie cien


Ceny spojené s cestovaním: (a) Cestovné dohody sú v zodpovednosti výhercov, pokiaľ nie je uvedené inak; (b) vyhradzujeme si právo vyžadovať písomné povolenie od rodiča alebo opatrovníka ktoréhokoľvek víťaza, ktorý je mladší ako 16 rokov, a žiadame, aby si takýto víťaz vybral osobu staršiu ako 18 rokov, ktorá ho bude sprevádzať.


Súťažné ceny / lístky môžu byť obmedzené na určité časové obdobia v roku a ak nie je uvedené inak, všetky ceny musia byť uplatnené do šiestich mesiacov od dátumu vyhlásenia súťaže.


Ak sú výhry poskytované treťou stranou, potom sa od víťaza bude vyžadovať, aby vyplnili všetky príslušné alebo platné rezervácie alebo iné formality priamo u takýchto poskytovateľov. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za činy / neplnenia povinností iných osôb alebo spoločností.


20. ODPORÚČACÍ PROGRAM

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami môžete získať kredit na použitie na tejto webovej stránke tým, že odošlete novým zákazníkom prostredníctvom nášho odporúčacieho programu zdieľaním odkazu na odporúčanie a / alebo odporúčacieho kódu, ktorý vám poskytneme odporúčací program. Môžete sa zúčastniť len ako "sprostredkovateľ" v tomto odporúčacom programe, ak ste predtým zadali svoju objednávku na webovej stránke.


Nový zákazník je fyzická osoba, ktorá v minulosti neuskutočnila objednávku ("refferee-subjekt"). Ak má táto osoba na webovej stránke účet, ale predtým neuskutočnila objednávku na webovej stránke, je oprávnená zúčastniť sa na systéme odporúčania len prostredníctvom odkazu na odporúčanie. Ak táto osoba už má na webovej stránke vytvorený účet, nebude sa môcť zúčastniť systému odporúčania pomocou "odporúčacieho kódu" (bez ohľadu na to, či predtým bola zadané objednávka).


Ak táto osoba (refferee-subjekt) klikne na váš odporúčací odkaz, zľava sa automaticky uplatní pri platení objednávky. Ak použije odporúčací kód, musí tento kód zadať pri úhrade objednávky.


Aby ste predišli pochybnostiam, akýkoľvek kredit vytvorený odporúčacím programom môže byť použitý iba na webovej stránke a ani vy, ani táto osoba nemáte nárok na akúkoľvek platbu akéhokoľvek druhu, okrem použitia kreditu. Kredit nemôže byť nahradený prostredníctvom reálnych peňazí. Kredit, ktorý je obsiahnutý na vašom účte a získaný odporúčacím programom, nie je žiadnym spôsobom prenosný.


Použiteľný kredit na váš účet bude pripísaný 24 hodín po zadaní objednávky vami odporučeného zákazníka. Ak táto osoba z akéhokoľvek dôvodu zruší svoju objednávku do 3 dní od jej odoslania, nebudete mať nárok na žiadny kredit. Váš kredit dostanete vo východiskovej mene uvedenej na webovej stránke.


Akýkoľvek kredit získaný prostredníctvom odporúčacieho programu, ktorý nebol použitý do 3 mesiacov od dátumu nadobudnutia, zaniká.


Odporučená osoba musí z času na čas odoslať objednávku s minimálnou hodnotou uvedenou na webových stránkach.


Všetky zľavnené produkty a produkty predplatného sú vylúčené z odporúčacieho systému. Ak sa zúčastňujete odporúčacieho systému, nebudete sa môcť podieľať na žiadnych partnerských programoch, peňažno-návratných ponukách (cash-back) a / alebo iných propagačných akciách tohto druhu.


Na základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek zrušiť váš kredit vytvorený odporúčacím programom, ak budeme presvedčení, alebo budeme mať podozrenie, že používanie odporúčacieho programu je z vašej strany za účelom podvodu, zavádzajúce alebo v rozpore s týmto predpisom.


21. PONUKY NA STRÁNKACH

Zľavy Stránok/Vybraných Položiek


Zľava použitá v košíku, okrem darčekových produktov a iných reklamných predmetov. Maximálna diskontná hodnota a percentuálna hodnota sa líšia v závislosti od akcie.


Odstupňované Zľavy


Určitá zľava po splnení požiadaviek ponuky. Maximálna zľava na objednávku a percentuálna hodnota sa líšia v závislosti od akcie.


Znižujúce Sa Zľavy


Percento zľavy sa v priebehu času pravidelne znižuje, na základe toho, ako je uvedené. Maximálna diskontná hodnota a percentuálna hodnota sa líšia v závislosti od akcie.


Cena Predtým/Teraz


Zľava sa automaticky uplatňuje na produkty, tak ako je uvedené na stránkach produktov. V niektorých prípadoch môže byť cenová ponuka predtým/teraz kombinovaná s použitím kódu, avšak toto závisí od druhu danej akcie.


Darčeky Zadarmo


Darček (-ky) sa automaticky pridá do košíka, pri splnení požiadaviek ponuky. V niektorých prípadoch musia byť darčeky pridané do košíka manuálne, v takom prípade budú poskytnuté dodatočné informácie.


Dovoz Zdarma


Pri platbe v pokladni bude zľava totožná s nákladom na doručenie do konkrétnej krajiny. Na odoslanie objednávky do iných krajín môže byť stále účtovaný poplatok za doručenie.


Multi-Nákup


Zľava sa vzťahuje na najlacnejšiu položku v košíku, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v akcii.


Výnimky


Na darčekové poukážky, sortiment Vitality a iné špecificky uvedené položky sa zľavy nevzťahujú. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť zoznam výrobkov, na ktoré sa zľava nebude vzťahovať. Použitý môže byť iba jeden zľavový kód na jeden nákupný košík.