0
Košík

Momentálne sa vo vašom košíku nenachádzajú žiadne položky

Suplementy

Doplnky Výživy Na Zlepšenie Športovej Výkonnosti

Existuje ve?a spôsobov, ako vám môžeme pomôc? vy?aži? maximum z vášho úsilia, nech už cvi?íte HIIT, kruhový tréning alebo hoci?o iné. So správnou motiváciou toho dokážete omnoho viac a môžete skôr dosiahnu? váš cie?. Ve?mi dôležité je zvoli? si tie správne doplnky výživy.

Po?me však k realite – neexistuje doplnok, po ktorého užití sa z vás stane Arnold Schwarzenegger hne? na druhý de?. Ni? nenahradí odhodlanie k tréningu, zdravú a vyváženú stravu a kvalitný spánok. Ak však k týmto základom pridáte i doplnky výživy, perfektne vás podporia na ceste vaším úsilím.

V tomto ?lánku sa dozviete o:

 1. Najlepších doplnkoch pred tréningom
 2. Najlepších doplnkoch po?et tréningu
 3. Najlepších doplnkoch po tréningu
 4. Prevencii proti zraneniu

Najlepšie doplnky výživy pred tréningom

fitness-výkon

Podporíme vás, aby ste sa do toho pustili naplno. THE Pre-Workout+ je sú?as?ou nášho tria najnovších inovácií novej generácie športovej výživy.

Je to ú?inná zmes vytvorená za využitia exkluzívneho peletkového systému, ktorá sa postará o to, aby ste získali energiu v dvoch postupných dávkach a mohli tak efektívne cvi?i? od za?iatku tréningu až po jeho koniec.

Zabudnite na varenie silnej kávy a sústredenie sa na rýchle využitie energie z tohto stimulantu. Naša predtréningovka vás nakopne bez zbyto?ných ved?ajších ú?inkov a dodá vám dlhodobý nával energie. Obsahuje zložky, u ktorých bolo vedecky dokázané, že od?a?ujú únavu,1 zvyšujú výkon2 a zlepšujú koncentráciu3. Je ideálnym doplnkom na poriadne napumpovanie a sústredenie po?as tréningu.

Ak sa snažíte užíva? kofeín opatrne, nebojte sa – mysleli sme na vás. Pridali sme i L-teanín, u ktorého bolo dokázané, že znižuje psychologické a fyziologické stresové reakcie.4

Kreatín     

kreatín creapure

Bol vykonaný rozsiahly prieskum v oblasti využívania kreatínových doplnkov v športe a preukázalo sa, že skuto?ne zvyšuje fyzickú výkonnos? pri vysokointenzívnom cvi?ení.5

V štúdii od Journal of Sports Sciences, ktorej sa zú?astnili futbaloví hrá?i, sa preukázalo, že dop??anie kreatínu zvyšuje svalovú výkonnos?, a to najmä pri intervalových výbušných cvikoch.6

V ?alšej štúdii, ktorej sa zú?astnilo 18 sú?ažných plavcov mužského i ženského pohlavia, sa zistilo, že skupina, ktorá užívala kreatín v priebehu deviatich dní tréningu, plávala výrazne rýchlejšie a zárove? sa u nej znížil sú?ažný ?as pri 100m šprintoch v porovnaní so skupinou, ktorá užívala placebo.7

?i trénujete doma alebo na ihrisku, vyskúšajte kreatín a otestujte tak svoje hranice. Máme k dispozícii širokú škálu doplnkov vysokej kvality, z ktorých si môžete vybra?. Sú nimi napríklad Tablety Kreatínu Monohydrát alebo mikronizovaný Creapure® Kreatín v Prášku.

?istý Kofeín

Je skvelé ho ma? po ruke kedyko?vek, ke? potrebujete povzbudenie. Neobsahuje zbyto?né kalórie, ako napríklad mlie?ne latte. Je dokázané, že kofeín od?a?uje únavu1 a umož?uje športovcom trénova? s vä?šou silou po dlhšiu dobu2. Je skuto?ne dôležitou predtréningovou zložkou, ktorá vám zlepší váš výkon.

Esenciálne Aminokyseliny

Aminokyseliny sú základnými stavebnými prvkami bielkovín, ktoré prispievajú k nárastu a udržaniu svalovej hmoty. Sú mimoriadne dôležité ako doplnok výživy, nech už cvi?íte HIIT, alebo hocijaký vytrvalostný šport.

Vytvorili sme praktické tablety, ktoré sú plné dôležitých aminokyselín pre vaše telo.

100% Instantné Ovsené Vlo?ky  

Naše Instantné Ovsené Vlo?ky si môžete vychutna? kedyko?vek a kdeko?vek. Sú skvelým spôsobom, ako za?a? ráno efektívne, alebo ako doplni? si palivo po namáhavom dni. Poskytnú vám množstvo sacharidov, ktoré vaše telo potrebuje pre energiu.

Majú nízky obsah cukru, vysoký obsah vlákniny a až 11g bielkovín v jednej dávke, ktoré prispievajú k nárastu a udržaniu svalovej hmoty – ideálne vás podporia pri vašom tréningu.

Proteínová Ty?inka Oats & Whey

Unikátny snack na každý de?, ktorý vás zasýti a dodá množstvo živín pred fyzickou aktivitou – tieto lahodné a jemné flapjacky obsahujú až 22g bielkovín a až 38g sacharidov. Podporia vás od za?iatku až do konca.

Naše Proteínové Ty?inky Oats & Whey vyrábame z vysokokvalitnej zmesi koncentrátu srvátkových bielkovín a mlie?nych bielkovín, ktoré sa postarajú o nárast a udržanie svalovej hmoty. Podporia vás pri dosahovaní akéhoko?vek cie?a vo fitness. Mleté ovsené vlo?ky vám poskytnú sacharidy na regeneráciu po cvi?ení a pripravia vás na ?alší tréning.

Najlepšie doplnky výživy po?as tréningu

fitness-výkon

THE Amino+

aminokyseliny

?alším doplnkom z našej prémiovej rady PhaseTech™ je THE Amino+, ktorý pomáha pri regenerácii a zlepšení nálady.

Táto ú?inná zmes obsahuje 6g BCAA v jednej dávke. BCAAesenciálne aminokyseliny, ktoré si vaše telo nedokáže syntetizova? samo. Sú skvelou podporou pre vaše svaly po?as tréningu, ke?že sa preukázalo, že zlepšujú syntézu bielkovín a sú?asne znižujú mieru degradácie bielkovín v ?udskom svalstve.

Taktiež sme pridali aj glutamín, ?o je aminokyselina, ktorá hra k?ú?ovú úlohu pri syntéze bielkovín a svalovej kontrakcii.9

Všetky tieto aminokyseliny sú zapuzdrené vo fluidizovanom povlaku v?aka využitiu unikátnej peletkovej technológie PhaseTech™ – táto technológia spoma?uje trávenie týchto látok pre dosiahnutie dlhšieho zásobovania vášho tela dôležitými živinami.

Bonus v podobe zlepšenia nálady sa ukrýva za prídavkom withanie opojnej (ashwaganda). Je to prírodná rastlina, ktorá sa už dlho používa v tradi?nom lekárstve a za?ína sa ?oraz viac rozširova? v oblasti športovej výživy v?aka svojim protizápalovým, protistresovým a antioxida?ným vlastnostiam.10

100% Esenciálny Elektrolyt

elektrolity

Správna hydratácia je životne dôležitá pri akomko?vek športe alebo fyzickej aktivite. Ak sa ve?mi potíte, nielenže strácate vodu, ale taktiež prichádzate aj o dôležité elektrolyty.

Elektrolyty sú v tele potrebné pre poskytovanie elektrickej energie pre všetky druhy funkcií vrátane nervových reakcií a svalových funkcií.11 Náš 100% Esenciálny Elektrolyt je zmesou štyroch základných elektrolytovsodíka, draslíka, vápnika a hor?íka, ktoré si môžete ve?mi jednoducho prida? do nápoja a vyrobi? si tak osviežujúci a ú?inný nápoj, ktorý sa ideálne hodí na pitie po?as cvi?enia.

Energy Gél

predtréningový gél

?i už ste v polovici kvalifika?ného zápasu, alebo kilometre od prípravy na polmaratón, vedzte, že budete potrebova? energiu na “dobitie batérií”, ktorú môžete získa? s minimálnym úsilím.

Náš Energy Gél v sá?koch je perfektným doplnkom, ktorý sa hodí do vrecka a dokáže vás podpori? po?as akejko?vek aktivity. Nevyžaduje miešanie ani akúko?vek inú prípravu – sta?í ho otvori? a obsah vytla?i? priamo do úst.

Obsahuje 25g rýchlych sacharidov, ktoré sú skvelým riešením pre doplnenie zásob glykogénu vo svaloch, a neza?ažia žalúdok. Okrem toho obsahuje zmes elektrolytov, ktoré nahradia esenciálne soli stratené potením. Taktiež sme do neho pridali zmes vitamínov skupiny B pre zníženie únavy a malátnosti.12

Najlepšie doplnky výživy po tréningu

fitness-výkon

Zmes Extreme Recovery

Štúdie preukázali, že doplnky, ktoré obsahujú kombináciu sacharidov a bielkovín, sú najú?innejšie pri dop??aní svalového glykogénu po cvi?ení,13 ?o je dôvodom, pre?o by ste mali túto zmes zaradi? do vášho jedálni?ka a užíva? ju po tréningu.

Zmes Extreme Recovery obsahuje až 28g bielkovín na 100g výrobku spolu so 47g sacharidov z voskovitého kukuri?ného škrobu a maltodextrínu — ideálne sa hodí na podporu svalovej regenerácie.14

Taktiež sme pridali esenciálne aminokyseliny L-leucín a L-glutamín, ktoré sú k?ú?ové pre syntézu svalových bielkovín a môžu pomôc? zníži? poškodenie svalov.9,15,16

THE Whey+

Whey proteín

Tento unikátny proteínový prášok je presne to, ?o vaše telo potrebuje po cvi?ení na ihrisku, v posil?ovni alebo na bežeckej trati.

THE Whey+ je našou prémiovou zmesou naj?istejšieho srvátkového izolátu a zložky GroPlex™ — dynamickej kombinácie bielkovín s rýchlym i pomalým trávením je kokteilom, ktorý vám poskytne trvalý prísun bielkovín a okamžite sa postará o svalový nárast a regeneráciu.

Okrem toho sme sem tiež pridali unikátne peletky s postupným uvo??ovaním BCAA, leucínu a glutamínu, ktoré sa postarajú o optimálnu regeneráciu.8,9,16 S takouto výbavou sa nemusíte obáva? skuto?ne ni?oho.

Prevencia proti zraneniu

fitness-výkon

Môže to znie? zrejme, no starostlivos? o telo je jednoduchým krokom k zlepšeniu športového výkonu.

Tréning a akáko?vek športová aktivita môže spôsobi? poškodenie vášho tela, a to sa môže prejavi? hlavne na k?boch a kostiach bez oh?adu na váš vek. Prispejte k ochrane pred zranením a vyskúšajte nasledovné doplnky výživy:

Glukozamín HCL & Chondroitín

Glukozamín a chondroitín

 

Glukozamín a chondroitín sa prirodzene vyskytujú v ?udskom tele v chrupavkách, ktoré absorbujú nárazy v pohybovom ústrojenstve (napríklad pri behu, cvi?ení apod.).

Existujú štúdie, ktoré preukázali, že užívanie glukozamínu a chondroitínu môže zmierni? príznaky osteoartrózy kolien18 a v jednej štúdii, ktorej sa zú?astnili pacienti so stredne silnou až silnou boles?ou kolien, ktorí užívali chondroitín, tiež zaznamenali výrazné zníženie opuchu19 – vyskúšajte s týmito boles?ami bojova? s našimi tabletami Glukozamínu HCL & Chondroitínu.

Vápnik & Hor?ík

vápnik a hor?ík

Tieto dva esenciálne minerály môžu by? skuto?ne hodnotnou podporou pri cvi?ení, pretože oba zohrávajú k?ú?ovú úlohu pri udržaní správnej svalovej funkcie a sú tiež potrebné pre udržanie zdravia kostí. Hor?ík sa tiež podie?a na syntéze bielkovín a tento doplnok sa tak stáva ideálnou podporou pri tvrdom tréningovom režime.3

Každodenné Vitamíny

Multivitamín

Užívanie vitamínov je mimoriadne dôležité pre udržanie celkového zdravia pri vykonávaní športovej aktivity, ke?že sa podie?ajú na mnohých dôležitých funkciách v tele. Pomôžu vám cíti? sa opä? skvele a zdravo.

Naše Každodenné Vitamíny v tabletách sú rýchlym a pohodlným spôsobom, ako sa uisti?, že prijímate odporú?anú dennú dávku siedmych základných vitamínov, ktoré podporujú imunitný, nervový systém a metabolizmus.3

Navyše, vitamíny C a Eantioxidanty, ?o znamená, že môžu pomôc? zníži? zápal po namáhavom cvi?ení. Štúdia Sports Medicine o úlohe antioxidantov v prevencii proti svalovému poškodeniu pri cvi?ení preukázala, že tieto vitamíny by mali by? odporú?ané ?u?om, ktorí podstupujú pravidelnú namáhavú fyzickú aktivitu.15

Kompresné oble?enie

športové oble?enie

Po tvrdom zápase alebo ?ažkom tréningu vás môže láka? pohodlné oble?enie, vo?né tepláky a mikina, no verte nám, že kompresné oble?enie môže ve?mi pomôc? pri regenerácii.

Kvalitné kompresné oble?enie využíva tlak, ktorý pomáha zlepšova? obeh, udržiava svaly v teple a zvyšuje krvný prietok. To môže pomôc? pri zmiernení zápalu alebo tvorby kyseliny mlie?nej.

Štúdia od Journal of Sports Medicine a Physical Fitness preukázala, že okysli?ovanie tkaniva bolo podstatne lepšie u skupiny športovcov, ktorá nosila kompresné spodky v porovnaní s tou, ktorá ich nenosila a z toho vyplýva, že je na ?ase oživi? si šatník.

Máme v ponuke širokú škálu kompresných odevov vysokej kvality, ktorá vám môže pomôc? zlepši? regeneráciu a tréning. Vyskúšajte si napríklad naše Charge Kompresné Legíny alebo Charge Kompresný Top S Dlhým Rukávom. Oboje sú vyrobené s priliehavým strihom pre maximálnu podporu a so sie?ovinou, ktorá perfektne odvádza pot a poskytuje unikátny pocit pohodlia.


 1. Graham, T., Rush, J. and Soeren, M. (1994). Caffeine and Exercise: Metabolism and Performance. Canadian Journal of Applied Physiology, 19(2), pp. 111-138.
 2. Graham, T. (2001). Caffeine and ExerciseSports Medicine, [online] 31(11), pp.785-807.
 3. Directorate General Health and Food Safety.
 4. Kimura, K., Ozeki, M., Juneja, L. and Ohira, H. (2007). L-Theanine reduces psychological and physiological stress responses. Biological Psychology, 74(1), pp.39-45.
 5. Volek, J. S., Kraemer, W. J., Bush, J. A., Boetes, M., Incledon, T., Clark, K. L., & Lynch, J. M. (1997). Creatine supplementation enhances muscular performance during high-intensity resistance exerciseJournal of the American Dietetic Association97(7), 765-770.
 6. Hespel, P., Maughan, R. J., & Greenhaff, P. L. (2006). Dietary supplements for footballJournal of Sports Sciences24(07), 749-761.
 7. Grindstaff, P. D., R. B. Kreider, R. Bishop, et al. Effects of creatine supplementation on repetitive sprint performance and body composition in competitive swimmersInt. J. Sport Nutr.7:330-346, 1997.
 8. Blomstrand, E., Eliasson, J., Karlsson, H. K., & Köhnke, R. (2006). Branched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exerciseThe Journal of nutrition136(1), 269S-273S.
 9. Higashiguchi, T., Hasselgren, P. O., Wagner, K., & Fischer, J. E. (1993). Effect of glutamine on protein synthesis in isolated intestinal epithelial cells.Journal of Parenteral and Enteral Nutrition17(4), 307-314.
 10. Mishra, L. C., Singh, B. B., & Dagenais, S. (2000). Scientific basis for the therapeutic use of Withania somnifera (ashwagandha): a reviewAlternative medicine review5(4), 334-346.
 11. Horčík prispieva k udržaniu rovnováhy elektrolytov. Vápnik prispieva k správnej svalovej funkcii a neurotransmisii. Draslík prispieva k správnej funkcii svalov a nervového systému.
 12. Vitamín B prispieva k zníženiu únavy a malátnosti
 13. Ivy, J. L., Goforth Jr, H. W., Damon, B. M., McCauley, T. R., Parsons, E. C., & Price, T. B. (2002). Early postexercise muscle glycogen recovery is enhanced with a carbohydrate-protein supplementJournal of Applied Physiology93(4), 1337-1344.
 14. Sacharidy prispievajú k regenerácii svalstva a pomáhajú zachovať ich správnu funkciu (kontrakcie) po ťažkom, intenzívnom a/alebo dlhotrvajúcom fyzickom tréningu, ktorý má za následok svalovú únavu a vyčerpanie glykogénových zásob v kostrovom svalstve. Tento priaznivý účinok dosiahnete konzumáciou sacharidov zo všetkých zdrojov pri celkovom príjme 4g na 1kg telesnej hmotnosti v priebehu prvých 4-6 hodín po cvičení.
 15. Dekkers, J. C., van Doornen, L. J., & Kemper, H. C. (1996). The role of antioxidant vitamins and enzymes in the prevention of exercise-induced muscle damageSports medicine21(3), 213-238.
 16. Anthony, J. C., Anthony, T. G., & Layman, D. K. (1999). Leucine supplementation enhances skeletal muscle recovery in rats following exerciseThe Journal of nutrition129(6), 1102-1106.
 17. Bringard, A., Denis, R., Belluye, N., & Perrey, S. (2006). Effects of compression tights on calf muscle oxygenation and venous pooling during quiet resting in supine and standing positions.Journal of sports medicine and physical fitness46(4), 548.
 18. Philippi, A. F., Leffler, C. T., Leffler, S. G., Mosure, J. C., & Kim, P. D. (1999). Glucosamine, chondroitin, and manganese ascorbate for degenerative joint disease of the knee or low back: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot studyMilitary medicine164(2), 85-91.
 19. Hochberg, M. C., & Clegg, D. O. (2008). Potential effects of chondroitin sulfate on joint swelling: a GAIT report. Osteoarthritis and cartilage16, S22-S24.

Autor: Lauren Dawes

 Myprotein.Sk

Myprotein.Sk

Spisovatel' a Expert


Chcete si objednať naše produkty? Pozrite si naše najaktuálnejšie akcie tu... Kúp Teraz