0
Košík

Momentálne sa vo vašom košíku nenachádzajú žiadne položky

Strava

Ako Zvýšiť Testosterón | Ako Správne Nakopnúť Hormóny | Myprotein.sk

Ako prvé si musíme poveda?, ?o testosterón vlastne je. Je to androgénny hormón, ktorý sa tvorí v nadobli?kách a u mužov v semenníkoch, konkrétne v leydigových bunkách. U žien je to zasa vo vaje?níkoch. Testosterón je potrebný na budovanie svalstva, kože, šliach, kosti, imunitného systému a tak isto kontroluje ve?a fyziologických aspektov ako napríklad produkcia krvných buniek alebo metabolizmus proteínov, sacharidov a tukov zo stravy. Nedostatok testosterónu spôsobuje úbytok svalovej hmoty, zvýšený cholesterol, nízku sexuálna chu?, spomalený metabolizmus a ve?a iného. To?ko k úvodu. Teraz ta zaujímavejšia ?as?.

Aktívny a neaktívny testosterón

Testosterón môže by? vo?ný (aktívny) alebo viazaný (neaktívny). Jediná forma, ktorú telo využíva je vo?ná (aktívna) a práve o tú nám všetkým ide. Až dve tretiny testosterónu v krvi sa viaže na SHBG (Sex hormone binding globulin) a skoro jedna tretina sa viaže v krvi na albumín. Len približne 3% z testosterónu v krvi je práve tá aktívna forma, ktorú sa každý usilovne snaží zvýši?. Z tohoto ?o som napísal je asi jasné, že ak chceme zvýši? aktívnu formu testosterónu, musíme zníži? v tomto prípade SHBG. ?o je to ten SHBG? SHBG je glykoproteín produkovaný pe?e?ou tak isto ako aj albumín, ale my sa zameriame teraz na SHBG. SHBG sa v krvi viaže na pohlavné hormóny a hne? ke? sa nejaký hormón naviaže na SHBG, telo ho už nevie využi? a stáva sa neaktívnou formou. Takže ak niekto berie doplnky na podporu testosterónu bez toho aby sa snažil zníži? SHBG, tak nevyužíva maximálny potenciál doplnkov na podporu testosterónu. SHBG v krvi zvyšuje napríklad diéta, kde sa konzumuje ve?mi málo kalórií a zvyšuje ho ešte aj ve?mi ?asté a dlhé trénovanie (takže pretrénovanie). Teraz už vieme, že na zvýšenie vo?ného testosterónu musíme zníži? SHBG. Ve?mi ú?inný a lacný doplnok môže by? bór alebo zinok, ktoré majú za sebou už ve?a výskumov, kde sa dokázalo že znižujú SHBG a tým pádom zvyšujú vo?ný testosterón. Tu sa to všetko ale nekon?í. ?alšími názvami hormónov vás za?ažova? nebudem, iba v skratke a jednoducho vysvetlím, že každý hormón potrebuje cholesterol, aby mohol vôbec existova?. Jednoducho povedané, kortizol a testosterón majú v tejto ceste hormónov inú cestu, ale spolo?ný za?iatok. Takže ak má niekto zvýšený kortizol na ktorého vytvorenie je potrebný hormón pregnenolon a následne progesterón, telo už nemá dostatok pregnenolonu alebo progesterónu na výrobu testosterónu. Znížením hladiny kortizolu a HSD enzýmu podporujeme tvorbu testosterónu.

Nie?o o hormónoch

Ke? už sme si zvýšili hladinu vo?ného testosterónu, je ve?mi dôležité zníži? enzým, ktorý sa nazýva aromatáza. Testosterón má dve cesty, ktorými môže pokra?ova?. Bu? to sa premení na dihydrotestosterón (DHT), alebo na estrogény. Ak sa premení na DHT, tak sa nemusíte bá?, pretože DHT je 5x agresívnejšia forma testosterónu ako normálna forma testosterónu. Testosterón na DHT mení enzým, ktorý sa nazýva 5-alpha reductase. Tento enzým sa znižuje diétami, kde sú kalórie ve?mi nízko alebo tiež nadváhou. Spä? k testosterónu a aromatáze. Aby sme zabránili najhoršiemu možnému scenáru (premena testosterónu na estrogén), musíme zníži? aktivitu enzýmu aromatáza. Ke? zanedbáte tento krok pri snahe zvýši? testosterón, môžete si uškodi?, lebo viacej testosterónu pri vysokej hladine aromatázi znamená viacej estrogénu. Aromatáza sa zvyšuje spolu s % tuku, to znamená, že ?ím menej tuku, tým menej aromatázi. Preto na budovanie svalovej hmoty je najlepšie ma? % tuku menšie.

Androgénny hormón testosterón a jeho zvýšenie

Zhrnutie

Nakoniec to skúsim zhrnú? do pár viet.

  • Zníženie kortizolu a HSD enzýmu, ?ím následne bude ma? telo dostatok hormónov potrebných na produkciu testosterónu. HSD enzýmu a kortizolu sa budem venova? v ?alšom ?lánku.
  • Zníženie SHBG, ?ím sa zvýši hladina vo?ného testostéronu v krvi.
  • Testosterón sa ?alej mení na DHT alebo estrogén. Zvýšením enzýmu 5-alpha reduktázy podporíme premenu testosterónu na agresívnejšiu formu DHT, a znížením enzýmu aromatázi zabezpe?íme to, aby naša snaha nevyšla na zmar a testosterón sa nám nepremenil na estrogén.
  • Na podporu testosterónu vyskúšajte doplnky ako zinok, magnézium, bór, tribulus a vitamín D3.


Nikolas Molnár

Nikolas Molnár

Spisovateľ a expert

Od detstva som bol vedený k športu. Počas základnej školy som sa venoval basketbalu a neskôr po zranení členku cvičeniu. Spočiatku to bolo len preto, aby som vyzeral lepšie a teda mal obdiv ľudí. Po pár rokoch som si uvedomil, že ma nebaví hnať sa za ,,kockami na bruchu“, ale oveľa viac ma naplňuje pomáhať ľuďom. Začal som prvým trénerským kurzom fitness trénera a pokračoval ďalej. Vedel som že byť úspešný tréner a výživový poradca si žiada viac ako jedno školenie, ktoré si človek spraví za jeden víkend. V tejto dobe mám viacero certifikátov aj zo zahraničia, ktoré mi pomohli byť o krok bližšie k môjmu cieľu. Momentálne som tretím vlastníkom certifikátu na Slovensku, školenia Precision Nutrition Level1, ktoré je pôvodom z Kanady. Do vzdelávania dávam veľa času a peňazí, len aby som vedel vždy poskytnúť najkvalitnejšie informácie a mal veľa spokojných klientov.


Chcete si objednať naše produkty? Pozrite si naše najaktuálnejšie akcie tu... Kúp Teraz