0
Košík

Momentálne sa vo vašom košíku nenachádzajú žiadne položky

Strava

Efektívne chudnutie | Alias tipy ako konečne schudnúť

Tak sme tu znova a znova sme pri diéte. Verím v to, že každý z vás ob?as vk?zne do diéty, a schudnú? aby si pozrel, ako to vlastne vyzerá bez tuku. Dnes si povieme to, ako zefektívni? diétu tak, aby ste dosahovali lepšie výsledky. Tipy budú jednak pre pokro?ilých, ale aj pre „sezónnych“ športovcov.

1. Katabolizácia svalov – paranoja

ZÁKLADNÁ VEC! Zbavte sa toho prosím, strašne moc prosím! To, že sme ako športovci paranoidní je pochopite?né, pretože makáme a nechceme, aby naše úsilie vyšlo navnivo?, tak chceme ma? všetko tip top. V podstate sa dá poveda?, že je to aj v nie?om dobré. Avšak paranoja všeobecne rozšírená, že v náro?ných, alebo príliš tvrdých diétach odbúravate svaly je fakt na hlavu. To, že sa cítite unavený, alebo slabý, neznamená, že idete do svalov. To, že ke? za?nete chudnú?, tak za?nete vyzera? ako špendlík tiež neznamená, že odbúravate svaly, ale to, že to ?o ste predtým považovali za svaly, svaly proste neboli! Ospravedl?ujem sa, ale musím to poveda? takto kruto. Aby ste skuto?ne za?ali katabolizova? svaly a aby ste ich katabolizovali v takej miere, že by to bolo aj vidie?, by ste museli ís? nieko?ko dní na totálne nízkych sacharidov a tým myslím tak 0 – 70 g na de? (v prípade žien ešte by to muselo by? tak na 0 – 30). Popri tom by ste museli manuálne pracova?, vo fitku cvi?i? ako najvä?šie zviera a ešte k tomu nebra? žiadne doplnky stravy!

Takže pokia? chcete schudnú?, zbavte sa prosím toho, že „idete do svalov“. Verte mi, že ak by ste šli do svalov a šli by ste do nich výrazne, tak by ste sa cítili ako m?tvola.

2. Pohyb

Hýbte sa! Hýbte sa ?o najviac. Nejde len o to, že trénujete a tým spa?ujete tuk. Ide o to aby ste žili viac aktívne a prikladali si kúsok po kúsku ?oraz viac výdaja energie. Ja osobne ke? som v diéte viac chodím. ?o to znamená? To ?o môžem ís? MHD, alebo autom idem radšej pešo. Dokonca naschvál vystupujem o zástavku skôr aby som sa prešiel pešo. Nejde o to, aby ste behali a neviem ?o. Len proste ak idete do obchodu a máte ?as, cho?te pešo. Ak idete do práce a nepotrebujete auto, cho?te pešo a aj v práci sa skúste viac hýba? (cho?te na obed niekde mimo práce ak je to možné) obzvláš?, ak máte sedavú prácu. Možno sa to zdá, ale ak to budete robi? každý de? výrazne to pomôže schudnú?.

3. Voda

Zalievajte sa vodou ako to len ide a ?o najviac! Tuky sa spa?ujú hydrolýzou, ?o znamená, že je to chemická reakcia za prítomnosti vody. Naviac, zvýšené množstvo vody ?istí organizmus od ne?istôt. Takže pite vodu po celý de?! Ráno ke? vstanete, tak prvé ?o spravte vypite pohár vody. Prvé ?o spravte, ke? prídete do práce je, že vypijete ?alší pohár vody. Jednoducho vždy ke? si na to spomeniete, tak sa cho?te napi?. Pred tréningom, teda niekedy pred rozcvi?kou vypite (prípadne aj nasilu) vä?šie množstvo vody a uvidíte, že ten tréning bude lepší.

Len pre istotu ešte spomeniem, že sa bavíme o vode, nie iných ochutených nápojoch, ktoré vo všeobecnosti nepatria vôbec do jedálni?ka! ?iže hovorím o nejaký džúsoch, malinovkách, ochutených minerálkach, sladené mlieko at? at?. Možno si hovoríte, že taký proteín je tiež „sladený“. Áno to je, ale naše proteíny sú sladené sladidlom, ktoré neobsahuje takmer žiadne cukry! Ak ste tvrdým zástancom zdravého životného štýlu, využite naše proteíny sladené stéviou.

4. Kofeín

Je všeobecne dokázané, že kofeín má pozitívny vplyv na chudnutie, takže by nemal chýba? v žiadnom jedálni?ku. Naviac má stimula?né ú?inky na organizmus ?o sa týka fyzického výkonu, takže je vhodný aj ako predtréningový stimulant.

Takmer každý z našich predtréningových stimulantov obsahuje kofeín. ?o sa týka diéty, tak najvhodnejším výberom je:

Kofeín samozrejme nájdete aj v káve, alebo v ?aji. Pokia? budete uprednost?ova? príjem z týchto zdrojov, tak prosím dbajte na to, aby ste do nápojov nepridávali cukor.

5. Tuky

Základom úspešnej diéty je vyvážený jedálni?ek, ?o znamená, že telu dodáte všetko ?o potrebuje. Tuk telo potrebuje tak isto, ako ?oko?vek iné! Tuk ako taký, nie je to ?o si každý myslí, že to je. Tuk, ktorý máte pod kožou sa odborne nazýva triacylglyceroly. Viac o tukoch v ?lánku Metabolizmus Tukov. Ideálne zdroje tuku sú:

Aj ke? je dôležité konzumova? aj tuk, nesmiete to s ním prehá?a?! Všeobecne by som odporu?il konzumova? tak 30 – 50 g tukov z vymenovaných zdrojov denne (pre ženy tak 20g).

6. Sacharidy

Aj sacharidy sú v diéte ve?mi dôležité a nemôžete ich vynecháva?! Avšak je dôležité si stanovi? tie správne zdroje sacharidov, ?iže zdroje so zloženými sacharidmi (polysacharidy). ?o sa týka bežnej stravy, tak by som uprednost?oval nasledujúce:

Jediná chví?a, kedy je vhodné použi? jednoduché (monosacharidy) je ihne? po tréningu, ale aj to nepresahujte gramáž 50g sacharidov (záleží tiež na prísune cez de?, teda ak máte cez de? 200 tak +50 po tréningu je fakt ve?a)! Pre ženy by som odporu?il po tréningu dáva? maximálne tých 20g jednoduchých sacharidov.  Ja osobne to robím tak, že si zmiešam proteín s týmito sacharidmi a vypijem. V našej ponuke si môžete vybra? z:

7. Zelenina

Výrazne pomáha schudnú? aj e fakt jedno aká. Uprednost?oval by som listovú zeleninu (?iže nejaký ten rímsky šalát, alebo ?adový), ale samozrejme uhorky, paradajku, papriku a mnoho ?alších druhov zeleniny vám schva?ujem. Zelenina je asi jediná vec, ktorú v diéte môže konzumova?, ko?ko len chcete. Preto ju využívajte ku jedlu tak, aby ste po jedle už neboli hladní. Totižto v diéte na tanieri toho vä?šinou nemáte ve?a a tak to skúste „dosýpa?“ pomocou zeleniny.

8. Ovocie

Možno budete prekvapení, ale ak budete konzumova? príliš ve?a ovocia, tak vaša diéta bude menej efektívna. Preto sa vyhýbajte konzumácií ve?kého množstva ovocia. Pokia? ho nechcete úplne vyradi? z jedálni?ku, tak ho zara?te po tréningu, ideálne tak 30 minút, až hodinu. Prípadne môžete ovocie konzumova? aj na ra?ajky, alebo obed spolu s mlie?nymi výrobkami a vlo?kami. Ovocie ktoré vám ur?ite neuškodí je napríklad grep, citrón a jablko. Banány, hrozno by som zaradil skôr po tréningu. Jahody, maliny, pomaran?e, mandarínky môžete, ale s mierou.

Samozrejme si strážte množstvo, ktoré budete konzumova? tak, aby to nekazilo efekt diétneho plánu. Použijem príklad na to, aby som ur?il hranicu, kedy je toho už moc. Takže ak za de? zjete 2 jablká, 20 bobú? hrozna a banán a popri tom ešte budete jes? zeleninu, 200g (surovej) ryže a 200g vlo?iek, tak je toho už moc. Boli by ste prekvapení, ale niektorý športovci zo starej školy dokonca ovocie úplne zakazujú (priamo po?as diéty, udržiava?ka je nie?o iné).

9. BCAA

BCAA je v diéte základ! BCAA je zmes troch aminokyselín, ktoré sú vhodné na ochranu, regeneráciu svalov po a po?as tréningu. Niektorí športovci dokonca pijú BCAA aj po?as tréningu. Ja osobne ich dávkujem pred tréningom a následne po tréningu. Tu by som sa vrátil ku prvému bodu. Pokia? máte vo svojom repertoári aj BCAA a dávkujete ich príklad 10g pred a 10g po tréningu a za de? máte tak 200 g sacharidov a nejaké tie tuky a zárove? nepracujete ako baník, alebo pil?ík 14 hodín v hore a stále sa bojíte katabolizácie svalov, tak vám gratulujem, oficiálne ste blázon!

V našej ponuke nájdete asi najviac druhov BCAA spomedzi všetkých výrobcov. Pokia? si neviete vybra?, tak skúste bu? klasické BCAA, alebo IBCAA.

Záver

Pokia? sa budete drža? týchto rád, tak vaša diéta bude ur?ite fungova?! Takže ak ste niekde vo svojom pláne našli chybu, tak ju hne? napravte a následne po nejakom ?ase zhodno?te výsledky.

!!DÔLEŽITÉ!! Každý sme iný! Toto sú všeobecné pravidlá, ktoré platia na vä?šinu populácie. Máme však medzi sebou aj extrémy, ktorí aj v diéte musia fr?a? na 500g sacharidoch aby neodpálili hmotu a potom zas ?udí, ktorí majú 50g sacharidov celý týžde? a moc to nejde.

Ak ste sa pustili do diéty, odporúčame vám nevynechávať a nezanedbávať ani jeden z bodov v tomto článku. Len tak bude vaša diéta úspešná. Nemrhajte časom a nepúšťajte sa do diéty bezhlavo! Všetky výsledky sa po čase ukážu.Andrej Preťo

Andrej Preťo

Spisovateľ a Expert

Andrej sa od svojich 13 rokov venuje aktívnemu, skoro poloprofesionálnemu, športovaniu v oblasti kulturistiky. V minulosti sa zúčastnil jednej celoslovenskej kulturistickej súťaže (MS SR Juniorov v Hnušti 2015), kde obsadil 3. miesto. Počas poslednej prípravy na ďalšiu súťaž v roku 2016 sa Andrej zranil a neskôr v dôsledku tohto zrania absolvoval operáciu ramena. Podľa jeho slov mu aj táto skúsenosť priniesla niečo do života, pretože ako sám hovorí, dnes už musí cvičiť opatrnejšie a výrazne viac sa sústrediť na správnu techniku cvičenia. Vyštudoval vysokú školu Bezpečnostného inžinierstva v Žiline a aj keď jeho vysokoškolské vzdelanie nemá nič spoločné zo športom, jeho vášeň ku kulturistike ho neustále motivuje do sebavzdelávania sa ohľadom základných funkcií ľudského organizmu a anatómie ľudského tela, na úrovni medicínskych skrípt a bestsellerov na tému fitness, vyžíva a posilňovanie. Kulturistika, aktívny životný štýl, zdravá strava a doplnky výživy sú dnes už jeho neoddeliteľnou súčasťou. Aj keď Andrej nepracuje ako osobný tréner alebo špecialista na výživu, je u neho táto kapitola stále otvorená, tak isto ako aj súťaženie v kulturistike. Viac informácií o Andrejovi nájdete na jeho fan page: https://www.facebook.com/AndrejPretoClassicBodybuilder/


Andrej v súčasnej dobe miluje...


Chcete si objednať naše produkty? Pozrite si naše najaktuálnejšie akcie tu... Kúp Teraz